Dodaj stronę

Jeżeli napisałeś ciekawy artykuł nigdzie nie publikowany i uważasz, że jest to odpowiednie miejsce to napisz e-maila a w nim: artykuł składający się z min. 1300 znaków, 1 linkiem prowadzącym do Twojej strony. Podaj także kategorię w jakiej powinien znajdować się twój artykuł oraz 3-5 słów kluczowych. Koniecznie też podaj nazwę katalogu, w którym ma być publikacja.

Żeby dodać stronę do katalogu należy wysłać e-maila na adres: max.kowalski(małpa)o2.pl. Wpis do katalogu jest bezpłatny, jednak pod warunkiem spełnienia powyższych wymogów. Po zaakceptowaniu przez administratora otrzymasz informację e-mailem z linkiem do wpisu.

Powrót do strony głównej